Thursday, 19/07/2018 - 23:56|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo huyện Điện Biên Đông

Trong 2 ngày 18 và 19/10/2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông phối hợp với Ban tuyên giáo huyện tổ chức mở 2 lớp bồi dưỡng chính trị năm 2014 cho hơn 1000 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên của các đơn vị trường học trong toàn huyện.

Hơn 1000 học viên là CBQL, GV các đơn vị trường tham gia lớp bồi dưỡng
Trong đợt bồi dưỡng chính trị này, các cán bộ quản lý, giáo viên sẽ được bồi dưỡng các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII và Hội nghị lần thư IX Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI, những nội dung cơ bản và đổi mới của hiến pháp được Quốc hội thông qua năm 2013, chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2014 về “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương và Nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hoạt động của đảng bộ địa phương.
Quán triệt những nội dung cơ bản kết quả Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI), Kết luận số 90 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá (XI) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Nghị quyết số 29 về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 94 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”. Những nội dung cơ bản và mới của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam được Quốc hội thông qua năm 2013, tình hình thời sự trong nước và địa phương; tuyên truyền về biển đảo và nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2014- 2015.
Trên cơ sở lý luận và thực tiễn tiếp tục cụ thể hoá Nghị quyết, Kết luận, các học viên có điều kiện để vận dụng vào tình hình thực tiễn của đơn vị và vị trí công tác của bản thân, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.

Tác giả: Vũ Thọ
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết