Lễ kết nạp đảng viên mới

Lễ kết nạp đảng viên mới
Được sự đồng ý của Đảng bộ huyện Điện Biên Đông , ngày 11/4/2017. Tại Hội trường tầng 2, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú
Trải qua một thời gian dài phấn đấu và trưởng thành, đồng chí Phạm Thị Ánh Tuyết, đã tự khẳng định được bản thân, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác với lối sống lành mạnh, tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Tại buổi lễ, đồng chí Cù Huy Hoàn - Bí thư chi bộ đọc Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú, giao nhiệm vụ và căn dặn đảng viên mới, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng và đồng thời đồng chí đã chúc mừng đồng chí đảng viên mới, sau một thời gian được bồi dưỡng, thử thách với sự cố gắng không ngừng đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; và bày tỏ mong muốn đồng chí đảng viên mới sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trong công tác, phát huy năng lực hơn nữa để cùng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Điện Biên Đông ngày càng phát triển. Đồng chí cũng đề nghị Chi bộ tập trung lãnh đạo, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác của đảng viên và quần chúng trong chi bộ để góp phần thúc đẩy vào chiến lược phát triển chung của cơ quan.

Đ/c: Cù Huy Hoàn - Bí thư chi bộ trao Quyết định kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Phạm Thị Ánh Tuyết

Buổi Lễ kết thúc trong không khí đầm ấm, phấn khởi cùng những lời chúc mừng của các đồng chí, đồng nghiệp gửi tới đồng chí đảng viên mới./.
  

Tác giả bài viết: Vũ Thọ