Giới thiệu về phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông

Đ/c: Cù Huy Hoàn - Trưởng phòng giáo dục huyện

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.
Là đơn vị sự nghiệp công lập chịu sự quản lý nhà nước của UBND huyện, hướng dẫn, tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân huyện.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của Uỷ ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên.

 
THÔNG TIN CHUNG VỀ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
NĂM HỌC 2015-2016
Địa chỉ:    Tổ 10 – Thị Trấn Điện Biên Đông - Điện Biên
Điện thoại (Văn thư)    0230.3891408                              Fax:   0230.3891408
Website:  http://pgddienbiendong.edu.vn
TT Ban Lãnh đạo Họ và tên  Cơ quan Di động
1. Trưởng phòng Cù Huy Hoàn 02303.891233 0914894499
2. Phó trưởng phòng Trần Văn Tỉnh   0986763315
3. Phó trưởng phòng Nguyễn Thị Hường   0914835434
4 Phó trưởng phòng Nguyễn Tiến Thắng   01238987018
TT Các tổ chuyên môn nghiệp vụ phòng GD&ĐT Họ và tên  Cơ quan Di động
1 Bộ phận TCCB Vũ Văn Thùy 02303891290 0967210411
    Vàng A Chừ 01649788710
    Vũ Văn Thọ 0986638303
2 Tổ chuyên môn Mầm non Bùi Thị Thủy   01697460809
    Phạm T. Ánh Tuyết 01635297333
3 Tổ chuyên môn Tiểu học Trần Anh Huy   01696121016
    Nguyễn Quang Ngân   01238262917
4 Tổ chuyên môn THCS Nguyễn Văn Cường   0987320025
    Quách Hương Dung  
    Bùi Thị Thuận  
    Nguyễn mạnh Linh 01697190428
    Nguyễn Thanh Sơn 01213110268
    Phạm Xuân Hiệp 01626576132
5 Bộ phận kế toán Đặng Thị Khánh   0962589869
    Lò Thị Biên   01689269669
6 Tổ hành chính văn phòng Phạm Thị Minh 02303891408 01258329503
    Vàng A Chư 01639259551
    Lê T. Mai Nguyên  
    Cao Quyết Chiến   0989865678