Saturday, 07/12/2019 - 21:06|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục Điện Biên Đông
 • Lò Thị Biên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   KẾ TOÁN
  • Email:
   thuybien@gmail.com
 • Vũ Văn Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BỘ TỔ CHỨC
  • Email:
   thuytcdbd@gmail.com
 • Trần Anh Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CHUYÊN MÔN TH
  • Email:
   anhtranhuy76@gmail.com
 • Vũ Văn Thọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BỘ TỔ CHỨC
  • Email:
   vuthodbd@gmail.com
 • Vàng A Chừ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BỘ TỔ CHỨC
  • Email:
   vangchudbd@gmail.com
 • Lò Văn Điểm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CHUYÊN MÔN THCS
  • Email:
   lodiem@gmail.com
 • Bùi Thị Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CHUYÊN MÔN THCS
  • Email:
   thuanbt@gmail.com