Thursday, 26/04/2018 - 10:57|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
V/v: Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 hệ THPT DTNT trường Hữu Nghị 78 năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v: Khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học năm 2015
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v: Khen thưởng sản phẩm và tập thể đạt giải trong cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử E- learning năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v: Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực