Monday, 20/01/2020 - 22:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục Điện Biên Đông
Văn bản liên quan
V/v: Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v: Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v: Khen thưởng các cá nhân đã có thành tích xuất sắc năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v: Công nhận, khen tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho các tập thể và cá nhân năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực