Thursday, 17/01/2019 - 03:24|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v: Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v: Khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học năm 2015
Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực