Saturday, 16/02/2019 - 14:05|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
06/09/2016
Ngày hiệu lực:
06/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v: Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2016 và tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT đầu năm học 2016-2017.
Ngày ban hành:
30/08/2016
Ngày hiệu lực:
30/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2015-2016.
Ngày ban hành:
23/08/2016
Ngày hiệu lực:
23/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v: Công nhận Chiến sĩ thi đua năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
13/07/2016
Ngày hiệu lực:
13/07/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực