Thứ tư, 24/01/2018 - 09:07|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
V/v: Tổ chức đón tết nguyên đán Bính thân 2016
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v triển khai thực hiện công tác y tế năm 2016
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v: Hướng dẫn tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực