Saturday, 16/02/2019 - 14:07|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Thông tư số Số: 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập
Ngày ban hành:
15/09/2016
Ngày hiệu lực:
15/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non
Ngày ban hành:
15/09/2016
Ngày hiệu lực:
15/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định chức danh nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học
Ngày ban hành:
15/09/2016
Ngày hiệu lực:
15/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/09/2016
Ngày hiệu lực:
06/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực