Saturday, 21/04/2018 - 16:55|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
V/v: Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục - XMC huyện Điện Biên Đông giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v: Phòng chống rét đậm, rét hại bảo vệ sức khỏe cho học sinh
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v: Thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban Hội thi " Tiếng hát người giáo viên' huyện Điện Biên Đông lần thứ III năm 2016
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v: Tổ chức đón tết nguyên đán Bính thân 2016
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực