Wednesday, 12/12/2018 - 18:39|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Thư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v QĐ thành lập đoàn kiểm tra các khoản thu đầu năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 1262/QĐ-PGDĐT V/v phân hạng trường và phụ cấp chức vụ cho cán bộ quản lý năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc hướng dẫn hoạt động thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Văn bản số 1289/PGDĐT-KH kế hoạch công tác thanh tra chuyên ngành năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v: Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 hệ THPT DTNT trường Hữu Nghị 78 năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v: Ngăn chặn công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động, làm thuê
Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực