Saturday, 16/02/2019 - 14:02|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Ngày ban hành:
30/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc hướng dẫn hoạt động thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Văn bản số 1289/PGDĐT-KH kế hoạch công tác thanh tra chuyên ngành năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v QĐ thành lập đoàn kiểm tra các khoản thu đầu năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 1262/QĐ-PGDĐT V/v phân hạng trường và phụ cấp chức vụ cho cán bộ quản lý năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
kế hoạch tổ chức Hội thi bé khỏe, bé ngoan, bé hát dân ca cấp huyện năm học 2014 - 2015
Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực