Wednesday, 22/01/2020 - 00:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Phòng Giáo dục Điện Biên Đông

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
19/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực